Uitvaartrede ere-burgemeester Alfons Boone, Turnhout

31 januari 2017

Uitvaartrede ere-burgemeester Alfons Boone, Turnhout

 

Beste familie en vrienden van de Heer Alfons Boone,

 

Heel zijn leven was de Heer Boone een overtuigd christen-democraat.

 

Op 29 jarige leeftijd - in die tijd piepjong - werd hij al gemeenteraadslid en zou dit blijven tot 1982. Kortom 30 jaar onbaatzuchtige inzet voor de stad en haar inwoners, maatschappelijk engagement dat hij ook buiten de politiek doorzette in tal van verenigingen waar hij zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ging.

 

Zijn politiek hoogtepunt was zijn mandaat als burgemeester van deze mooie stad tussen 1970 en 1976.

 

Het was een zeer actieve legislatuur waarin de stad een grote sprong voorwaarts maakte en enkele mijlpalen in haar geschiedenis werden geschreven.

Zonder volledig te zijn, som ik er enkele op:

 

De Warande opende haar deuren in 1972 en daarmee werd, en is nog steeds, Turnhout de culturele hoofdplaats van de Kempen.

Er waren de openingen van o.m. de bibliotheek, jeugdcentrum de Wollewei en de sporthal.

 

De bouw van de handelsschool was een stap vooruit in het kader van de democratisering van het onderwijs.

De nieuwe KMO-zones aan de ringlaan zorgde voor een economische boost in stad en regio.

 

Ook de stijl van politiek voeren veranderde, minder top down, meer overleg.

Er kwamen adviesraden, het eerste bal van de burgemeester, oprichting van wijkcomités, ...

Kortom de politiek kwam dichter bij de burger met meer aandacht voor mens en omgeving.

 

Na de verkiezingen van 1976 droeg hij de fakkel over.

Een afscheid op het voorplan in de politiek is nooit aangenaam, maar hij deed dit met waardigheid.

 

Toen we mekaar bij de begrafenis van je opvolger, ere-burgemeester Richard Proost, leerde kennen en met mekaar spraken, heb je me getroffen.

Geen verbittering, trouw aan je overtuiging, respect voor zij die zich via de christen-democratie inzetten voor de stad, een bemiddelaar.

Ik leerde je toen waarderen als een gentleman met klasse.

 

Zo zullen velen Turnhoutenaren je herinneren.

Zo zal ik je onthouden.

 

Veel dank voor je maatschappelijk engagement